MKD a špedícia

Prostredníctvom vlastných vozidiel realizujeme medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu tovaru do Európy a iných destinácií. Všetky vozidlá sú vybavené GPS lokalizáciou webdispecink, čím dokážeme zákazníkovi uviesť presné informácie, kde sa dané auto nachádza.
Špedícia dominuje najmä svojim vyškoleným personálom a dlhoročnými skúsenosťami v preprave a špedícii. Žiaden problém nerobí ani jazyková bariéra, nakoľko so svojimi zákazníkmi dokážeme bezproblémov komunikovať anglicky, nemecky i francuzsky.

vozový park

vozový park

Firma disponuje vozovým parkom :

35 x MAN TGX 18.440

3 x MAN /8,5t/ TGL

Ak máte záujem o cenovú ponuku Vašej požiadavky, alebo priamo o objednávku Vašej prepravy, požiadať môžete na:

tel: +421 33 55 67 422

mobil: +421 901 733 033

fax: +421 33 55 67 427

Prihlásenie